آرش

آرش

از آرش چه کم نوشتـه اند، اما این اسطوره چه بسیار زنـده تر از هر ابرمرد افسانـه ای، حکایت خویـش را سینـه به سینـه در گذر از سده های بسیـار هر بار به هر نسـل تازه، به ارمغـان رسانده و دلها را به پیکـان خویش همبسته کرده است.

این نمایشنامه سپاسی است از هرآنکس که پیش از این از آرش نوشته است و پیشکشی است به جوانانی که بالیدند و پر کشیدند.

 

 

گلچهر دامغانی                            

با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
طراحی سایت: همورا
Copyright © 2019 Barad. All rights reserved.